Меню
favicon.ico
Рис 1

Важлива інформація

З В І Т

 

директора ДНЗ «Шахтарського професійного ліцею сфери послуг» по  підсумкам  роботи у 2013-2014 навчальному році  станом на 01.07.2014 р.

 

 

              Основним напрямком роботи  ліцею є «Підвищення якості професійної освіти ». Пов'язано це зі зміною вимог ринку праці до випускника початкової професійної установи. Діяльність ліцею з виконання поставленої мети йде за кількома основними напрямками:

1.Довгострокове і короткострокове планування роботи педагогічного колективу;

2 . Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ;

3 . Розвиток і зміцнення зв'язків з соціальними партнерами , залучення їх до

     участі у вдосконаленні діяльності нашого ліцею ;

4 . Вдосконалення матеріальної бази ;

5 . Профорієнтаційна робота ;

6 . Розвиток платних освітніх послуг;

7 . Впровадження інформаційних технологій;

8 . Моніторинг та контроль освітньої діяльності  педагогічного колективу .

             Стратегічне планування на три роки у нашому ліцеї почалося порівняно недавно - в 2012 році. Постановка стратегічної мети , завдань дозволили встановити той прапорець до якого прагне наш педагогічний колектив, в постійно змінних умовах . Ці зміни вносять корективи в загальний план розвитку освітньої установи і знаходять відображення в планах проведення заходів спрямованих на усунення недоліків виявлених під час перевірок різного рівня , а також у плані роботи ліцею на новий навчальний рік. У ньому , з урахуванням досягнення головної мети наводиться порівняльний аналіз діяльності колективу за останні два навчальних роки , ставляться завдання і плануються заходи для їх досягнення.

                Ця робота проводиться в кінці навчального року на методичних комісіях освітнього та професійного циклів і заключній педагогічній раді ліцею. А затвердження плану роботи на новий навчальний рік проходить в перших числах вересня з урахуванням аналізу набору першого курсу.

                 Однією з головною складовою довгострокового і короткострокових планів розвитку є робота з підвищення кваліфікації  педагогічного складу . У нашому навчальному закладі вона включає в себе:

- самоосвіта , робота над індивідуальною методичною темою ;

- організація наставництва та роботи школи молодого спеціаліста ;

- навчання на заочному відділенні у вищих навчальних закладах або на  

  курсах підвищення кваліфікації;

- стажування на підприємствах соціальних партнерів (майстри виробничого  

   навчання) ;

- підвищення робочого розряду або кваліфікаційної категорії ;

- робота в методичних комісіях ;

- участь у розробці плануючої документації ;

- проведення відкритих уроків , з метою демонстрації досвіду накопиченого  

  кращими педагогами і майстрами виробничого навчання;

- організація методичної роботи педагогічного колективу;

- впровадження нових педагогічних технологій;

- організація роботи методичного кабінету ;

- контроль за виконання плану методичної роботи .

            Актуальним останнім часом стало напрямок роботи ліцею на залучення до організації навчального процесу соціальних партнерів , які виявляються при плануванні діяльності ліцею. Ними традиційно є: учні , батьки , суспільство , роботодавці. Якщо з трьома першими перерахованими соціальними партнерами в нашому закладі за організацію роботи відповідає заступник директора з виховної роботи , то за взаємодію з підприємствами , пошук нових зв'язків з роботодавцями лежить на мені , як заступник. директора з навчально - виробничої роботи .

             Головна мета «якість професійного навчання» напряму пов'язана з системою соціально - трудових відносин . Роботодавцю потрібні грамотні , мотивовані до навчання та вдосконалення випускники . З метою задоволення цих критеріїв оцінки в ліцеї розроблена і діє програма взаємодії з підприємством - соціальним партнером , що складається з чотирьох основних етапів.

              На першому етапі - це моніторинг  підприємства з метою виявлення :

-         потреби в робочих кадрів за переліком професій готуються на базі                       

     ДНЗ «ШПЛСП» ;

-         місце розташування , доступний громадський транспорт;

-         наявність соціального пакета;

-         наявність практикантів або випускників училища серед працівників даного   

-         підприємства .

                    На другому етапі :

-         особисте знайомство з підприємством ( з керівництвом , з умовами праці ,  матеріальною базою ) ;

-         як висновок – укладання типового договору про співпрацю в галузі  підготовки кадрів .

                     Третій етап - це складання і виконання плану спільної роботи , що  включає в себе:

-         укладання додаткових угод на проходження виробничої практики , на виконання виробничих замовлень у навчальних майстернях;

-         планування стажування майстрів виробничого навчання та викладачів  професійно теоретичної підготовки на підприємстві;

-         надання допомоги ліцею в оснащенні навчально - матеріальної бази ;

-         коригування навчальних планів і програм з предметів професійного та спеціального циклів , а також виробничого навчання з урахуванням  

-         специфіки виробництва підприємства;

-         проведення спільної профорієнтаційної роботи серед населення зметою  

-         популяризації робітничих професій та залучення випускників шкіл для навчання в нашому ліцеї .

          Четвертий етап є заключним , але він же є відправною точкою для подальшої співпраці :

-         участь представників соціального партнера в підсумковій атестації випускників

-         працевлаштування випускників ліцею на робочі місця підприємства;

-         складання планів спільної роботи , виробничої практики на наступний навчальний рік.

           На жаль не всі роботодавці готові йти на таку співпрацю. Так , наприклад , з 26 підприємств з ким ліцей систематично взаємодіє лише з шістьма є договори про співпрацю , а двоє з шести лише частково виконують свої зобов'язання - надають робочі місця для проходження виробничої практики та працевлаштування випускників. Не дивлячись на бажання держави залучення бізнесу до активного спільної участі у підготовки робочих кадрів , цей процес йде дуже повільно і забирає багато часу , так необхідного для організації основного виду діяльності - навчального процесу

Проте , завдяки діяльності ліцею в цьому напрямку , в 2014 році було додатково залучено грошових і матеріальний коштів на суму близько 60 тис. гривень.

             Більше половини від цієї суми - це збільшення і поліпшення навчально - матеріальної бази ліцею: три принтера для підготовку учнів з професії оператор комп’ютерного набору , водонагрійний бак для майстерні перукарів,оновлення стендів «Моя професія-моя гордість» на другому поверсі навчального корпусу, три портативних зварювальний апаратів для підготовки електрогазозварників, два комп’ютери  та інше.     

              Крім залучення коштів підприємств , які співпрацюють у галузі підготовки кадрів , ліцей працює і по інших напрямках з метою покращення та оновлення матеріальної бази ( не враховуючи бюджетне фінансування ) .

Було виготовлено силами учнів більше десяти об'ємних наочних навчальних посібників та близько 30 - плоских , у вигляді плакатів , стендів , технологічних карт та інструкцій з професіями «перукар.перукар модельєр,манікюрник» , «зварювальник» ,« кухар , кондитер ». Ведеться експериментальна робота по створенню навчальних фільмів з професії «кухар,кондитер» на базі навчальних лабораторій.

               За рахунок виробничої діяльності ліцею було куплено і встановлено в методичному кабінеті два нових комп'ютера , підключено Інтернет .

                Такий підхід до оснащення навчального процесу дозволяє при недостатньому державному фінансуванні не тільки підтримувати навчально - матеріальну базу в придатному стані , а й частково оновлювати сучасними і новими засобами навчання.

              Велику роль у моїй роботі відіграє моніторинг та контроль освітньої діяльності професійної спрямованості. Система моніторингу дозволяє швидко вносити необхідні корективи в роботу педагогічного колективу при виникненні несподіваних проблем або можливостей . На протязі всього навчального року застосовую різні види моніторингу , залежно від поставлених завдань і етапів навчання .

              Найважливішою ланкою моніторингу для збору інформації є контроль : спостереження , виявлення і визначення результатів . У своїй роботі контроль за навчально - виробничою  та виховною діяльністю ліцею , я бачу як спосіб оцінки проміжних і кінцевих результатів вирішення поставлених завдань , а також як спосіб забезпечення законності і дисципліни .

               Протягом  2013-2014 навчального року управління закладом здійснювалося   відповідно до     статуту і річного плану роботи, що сприяло досягненню ефективності  та вдосконаленню навчально-виховного процесу.

Аналізуючи роботу за минулий навчальний рік, можна сказати, що це був  складний рік. І вони стосувалися не лише підходу у виборі пріоритетних напрямків навчально-виховного процесу, а і модернізації навчальної та матеріально-технічної бази кабінетів, лабораторій, майстерень, впровадження в навчальний процес нової техніки, обладнання інструментів, матеріалів для опоряджувальних, перукарських, манікюрних,зварювальних робіт, та відкритті нових перспектив у вдосконаленні професійної підготовки.   

          Формування учнівського контингенту здійснювалося відповідно до професій, зазначених у ліцензії, з числа випускників шкіл, які мають базову загальну середню освіту та повну загальну середню освіту на підставі договорів з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та згідно державного  контракту на підготовку  робітничих кадрів .Станом на 01.09. 2013 року контингент ліцею складав 317  учнів,на 01.07.2014  -154 учня. Аналітичний  підсумок роботи додається. Професійно-практична підготовка учнів проходить на підприємствах та установах згідно укладених договорів та в майстернях ліцею.

               Підсумки державної кваліфікаційної атестації додаються в порівнянні з минулим 2012-2013 навчальним роком.

 

               Колективна  робота  педагогів  в  ліцеї  направлена  на  рішення  навчально -  виховних  задач  та  реалізації  педагогічної діяльності на  основі узагальненого досвіду  роботи  окремих   кращих  педагогів та вивченню  передового  педагогічного  досвіду. У  ліцеї  діють  методичні  комісії : загальноосвітніх  дисциплін, професійно – технічних  дисциплін,  класних  керівників та «Школа  молодого  майстра».

             На  протязі 2013 – 2014 н.р.  згідно  плану НМЦ ПТО  7  педагогів  ліцею  пройшли  курси  підвищення  кваліфікації.  За підсумками атестації надано наказ за № 48 від 27.03.2014 р. Атестаційна комісія ліцею проаналізувала хід проведення атестації у поточному році та намітила заходи щодо поліпшення якості проведення атестації і вийшла з пропозицією щодо заохочення педагогів які атестувалися.

 

                  У закладі створюється система соціального партнерства, налагодження тісної співпраці з організаціями, підприємствами, установами різної форми власності, що є замовниками робітничих кадрів.                Завдяки  співпраці з соціальними партнерами та за рахунок коштів спеціального фонду  силами учнів групи з професії «Штукатур.  було відремонтовано навчальні кабінети математики, англійської мови, матеріалознавства та майстерню перукарів, крім того зроблені косметичні ремонти навчальних кабінетах, навчально-виробничих майстернях,  побутових приміщеннях гуртожитку, відремонтовано вхід до навчального корпусу.

       З метою визначення стану комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої, професійно - теоретичної і професійно-практичної підготовки,  стимулювання педагогів до поповнення та оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій  щороку в ліцеї проводяться конкурси огляди КМЗ.

       Здійснюється соціальна   підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в ліцеї, проводиться згідно з діючим законодавством.

             Виховна робота в ліцеї була спрямована на національне, фізичне, громадянське, патріотичне та екологічне виховання, дотримання норм поведінки, розвиток у учнів світогляду, морально-етичної поведінки та естетичного смаку, попередження правопорушень, професійну адаптацію, розвиток природних здібностей та нахилів і задоволення інтересу учнів. Особлива увага приділялась вихованню учнів на національних традиціях українського народу, вихованню в них таких загальнолюдських цінностей як чесність, людяність, доброзичливість.

               На  протязі  навчального  року  було  проведено ряд  загальноліцейний  регіональних та  обласних  заходів: ліцейні професіональні тижні  серед  учнів  з різних  професій,  участь у  зональних  та  обласних  конкурсах  декоративно -  прикладної  творчості  та  художньої  самодіяльності  учнів,  участь  у  мовно -  літературному  конкурсі    ім. Т.Г.Шевченка,  ,  творчому  проектів  з  іноземної  мови «Україна -  моя країна», в  яких  учні  зайняли  призові  місця  та ін.

                На  базі  ліцею  діє зразковий  музей  бойової  слави «Пам'ять  серця»,  в  якому  проводяться  зустрічі  з  ветеранами  Великої  Вітчизняної  війни,  екскурсії  для  учнів  міських  шкіл ,  з  метою  профорієнтаційної  роботи та  мешканців  міста. В  діяльності  музею  активну  роботу  здійснює  пошуковий  загін  з  учнів та  педагогів «Червона  гвоздика» .

 

АНАЛІТИЧНИЙ  ЗВІТ

про підсумки  роботи за 2013-2014 навчальний рік

по  ДНЗ «Шахтарський професійний ліцей сфери послуг» станом на 01.07.2014 р

1.Відомості про контингент учнів

 

з/п

Група

Термін навчання-років

Назва професії

Кількість учнів

Випущено

Відраховано

Прийнято протягом  навчального року

Примітка

 

01.09

2013

30.06

2014

Переведено в             інші заклади

Самовільно

залишили

навчання

За пору-

шення

дисцип-лін

Інші причини(сімейні обставини, зміна переїзд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 курс на базі повної загальної середньої освіти (СО)

1.

ПО-1-12

1,5

Продавець продовольчих товарів,оператор комп’ютерного набору

27

-

27

-

 

-

 

-

 

Всього

 

27

 

27

-

-

-

 

-

 

3 курс на базі базової загальної середньої освіти ( з отриманням середньої освіти) НСО (С)

 

2

КОБ-3-11

3

Контролер ощадного банку,оператор ПК

22

-

17

 

 

2

3

 

 

3

ЕГК-3-11

3

Електрогазозварник,контролер зварювальних робіт

18

-

18

 

 

 

 

 

 

4

КК 3-11

3

Повар,кондитер

22

-

22

 

 

 

 

 

 

5

ПМ-3-11

3

Перукар (перукар-модельєр), манікюрник

26

-

25

1

 

 

 

 

 

6

ХД-3-11

3

Художник мініатюрного живопису. Декоратор вітрин (у підприємстві торгівлі)

17

-

14

 

 

1

2

 

 

Всього по 3 курсу

105

 

96

1

 

3

5

 

 

2 курс на базі базової загальної середньої освіти ( з отриманням середньої освіти) НСО (С)

7

ПМ-2-12

3

Перукар(перукар-модельєр)¸манікюрник

29

29

 

 

 

 

 

 

 

8

ЕГК-2-12

3

Електрогазозварник,контролер зварювальних робіт

19

18

2

 

1

 

 

1

2 учнів по досягнутій кваліфікацій

9

КК- 2-12

3

Кухар,кондитер

22

19

2

 

 

 

 

 

2 учня по досягнутій кваліфікацій

10

СР-2-12

3

Соціальний робітник

15

14

 

 

 

 

1

 

 

Всього по 2 курсу

85

80

4

 

1

 

1

1

4

1 курс на базі базової загальної середньої освіти ( з отриманням середньої освіти) НСО (С)

11

ПМ-113

3

Перукар(перукар-модельєр), манікюрник

30

29

 

 

 

 

1

 

 

12

КК -1-12

3

Кухар,кондитер

30

29

 

 

 

 

1

 

 

Всього по 1 курсу

60

58

 

1

 

 

2

 

 

І курс на базі повної загальної середньої освіти (СО)

13

ЗВ-1-13

1

Електрогазозварник

28

-

27

1

 

 

 

 

6 учнів по досягнутій кваліфікацій

1 курс на базі базової загальної середньої освіти (без з отриманням середньої освіти) НСО

 

  ШТ 1-13

2

Штукатур

12

11

 

 

 

1

 

 

 

Всього по ліцею

317

149

154

2

1

4

8

1

10

                                       

 

2.Підсумки державної кваліфікаційної атестації

 

№ з/п

Назва професії

Всього учнів

Здали ДКА (учнів)

Випущено

Отримали диплом із відзнакою

за встановлен.

розрядом

5 розряд

Нижчий розряд

Отримали довідку

Отримали свідоцтво (відрахування за ПА)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

10

 1. 11

«Контролер ощадного банку, оператор комп’ютерного набору»

19

17

17

-

-

 

-

5

 1.  

«Перукар (перукар-модельєр), манікюрник»

25

25

25

-

-

-

 

 

 1.  

«Електрогазозварник, контролер зварювальних робіт»

18

18

16

-

2

-

2

-

 1.  

«Кухар, кондитер»

22

22

20

-

2

-

2

-

 1.  

Художник мініатюрного живопису. Декоратор вітрин (у підприємствах торгівлі)

14

14

14

-

 

 

 

2

 1.  

«Продавець продовольчих товарів, оператор комп’ютерного набору»

27

27

27

-

-

-

 

-

 1.  

«Електрогазозварник

27

27

21

 

6

-

6

 

 

РАЗОМ

152

150

140

 

10

 

10

7

 

 

 

 

3.Працевлаштування випускників (прогноз)

 

з/п

Назва професії

Всього випу-

щено

Працею

влаштовано

Видано вільних дипломів

всього

 

В тому числі

Відкрили свою справу

Направлення на навчання

Призвано до збройних сил

Виїхали за межі міста,області

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

«Контролер ощадного банку, оператор комп’ютерного набору»

17

14

        3

 

 

 

3

2.

«Перукар (перукар-модельєр), манікюрник»

25

24

1

 

1

 

 

3.

«Електрогазозварник, контролер зварювальних робіт»

18

18

 

 

 

 

 

4.

«Кухар, кондитер»

22

22

 

 

 

 

 

5.

Художник мініатюрного живопису. Декоратор вітрин                          (у підприємствах торгівлі)

14

12

2

 

 

 

2

6.

Продавець продовольчих товарів,оператор комп’ютерного набору

27

26

1

 

 

 

1

7.

«Електрогазозварник

27

23

4

 

1

 

3

ВСЬОГО

150

139

11

 

2

 

9

                   

                                                        

Працевлаштування  (прогноз 93 %)

4. Забезпеченність кадрами

 

з/п

Категорії працівників

Кількість за штатним розписом

Фактична кількість

Які вакансії

1

Майстри виробничого навчання

17

16

1 майстер в.н. з професії «перукар»-

2

Викладачі

12

10

2-викладача з предметів - «фізіка», «хімія»

3.

Соціальний педагог

-

-

-

4

Вихователі

-

-

-

5

Методист

1

              1

6

Психолог

               1

              1

 

 

 

 

5. Стан навчально-побутових споруд

 

 

з/п

Навчальні та побутові споруди або окремі приміщення

Проектна потужність (чол.)

Загальна площа

м2

% використання

В якому стані споруди чи приміщення

 

Примітка

1

2

3

3

4

5

6

1

Навчальний корпус 

330

2032,0

100

добре

 

2

Загально-побутовий корпус

 

1691,3

100

добре

 

3

Корпус навчальних майстерень   

350

2191,9

100

задовільний

1 майстерня в стадії реконструювання

4

Гуртожиток №1

198

2939,2

70

задовільний

 

5

Гуртожиток №2

216

2939,2

0

незадовільно

Потребує ремонту дах

6

Їдальня

160

356,4

100

добре

Потребує ремонту дах(тимчасово не використовується)

7

Актова зала

403,0

232

100

задовільно

Потребує ремонту дах

8

Спортивний майданчик

150

716,0

100

добре

Частково потребує ремонту дах

9

Спортивний зал

384,0

300

100

задовільно

Потребує ремонту дах

10

Бібліотека (читальний зал)

30

96,0

100

добре

 

11

Майстерні

2223,8

1887,8

85

задовільно

 

12

Адміністративний побутовий корпус  № 1

1730

1066,2

62

задовільно

 

13

Гуртожиток № 3

150

3037,8

0

задовільно

Ремонт-опалювальної системи

14

Учбовий корпус № 3

270

784,1

100

задовільний

Потребує ремонту дах(тимчасово не використовується

15

Учбовий корпус № 4

270

2023,9

100

незадовільний

Потребує капітального ремонту

16

Їдальня

гараж

100

377,8

0

незадовільний

Потребує капітального ремонту

313,6

144,7

46

задовільний

Потребує ремонту дах

17

Спортивна зала

332,7

332,7

100

незадовільний

Потребує капітального ремонту

18

Гуртожиток

250

2287,6

0

незадовільний

Потребує капітального ремонту

19

Адміністративно-побутовий корпус №4

1066,2

1066,2

100

задовільний

Потребує ремонту дах

20

Гараж

313,6

168,9

53

задовільний

Потребує ремонту дах

 

 

 

 

 1. 8.     Наявність кабінетів, майстерень

     №

      з/п

Назва кабінетів, майстерень

Кількість

% укомплектовано

відповідно до нормативів

Перспектива готовності до 01.09.2014 року

1

2

3

4

5

Кабінети

1

Технології виготовлення, конструювання та моделювання одягу

1

98,1

готові

2

Технології виготовлення їжі , страв та напоїв

1

96,5

готові

3

Матеріалознавства"

1

95,8

готові

4

Товарознавства та організації обслуговування відвідувачів

1

89,2

готові

5

Охорони праці

1

95,2

готові

6

Основ правознавства та ринкової економіки

1

100

готові

7

Живопису та малюнку

1

97,5

готові

8

Загального догляду за хворими та анатомії ”

1

92,6

готові

9

Комп’ютерний клас

1

96,2

готові

10

Комп’ютерний клас

1

64,5

готові

11

Бухгалтерського обліку  та калькуляції

1

84,5

готові

12

Будівельних робіт

1

90,2

готові

13

Перукарської справи

1

84,4

готові

14

Електротехніки

1

72,5

готові

15

Предметів загальноосвітніх дисциплін

7

638,4

готові

Майстерні

1

Хлібопекарного та кондитерського виробництва"

2

94,2

готові

2

Швейного виробництва

4

98,9

Готові ( не використовуються, не має набору )

3

Машбюро

1

95,8

готова

4

майстерня – „Магазин

1

90,2

готові

5

майстерня –„ Учбовий бар

2

88,1

Готова(не використовуються, не має набору)

6

Учбовий медпункт

1

97,2

готові

7

Моделювання та художнього оформлення

2

96,8

готова,

8

Слюсарних робіт

1

293,7

готові

9

Зварювальних робіт

2

860

готові

10

Штукатурних робіт

1

64,4

готові

11

Столярних робіт

1

131,1

готові ,не використовуються, (не має набору

12

Приготування їжі

2

162,2

готові

13

Деревообробна

1

131,4

готові ,не використовуються, (не має набору )

14

Гірничих машин і механізмів

1

104,7

Не використовуються, (не має набору)

 1. 9.     Пропуски уроків учнями за 2013/2014  навчальний рік

 

з/п

Вид навчання

Пропущено всього годин

із них

на 1-го учня

з поважних причин

без поважних причин

з поважних причин

без поважних причин

1

2

3

4

5

6

7

1

Теоретичне

2120

1604

483

4,0

2,5

2

Практичне

1586

1118

361

4,8

1,8

 

Разом:

3706

2722

844

8,8

4,3

 

 

Пропуски на одного учня  за 2013/2014 навчальний   рік в середньому склали 6,6годин

 

 

                           Директор ДНЗ «Шахтарського ПЛСП»                                                                   Л.А.Фірсова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумки державної кваліфікаційної атестації

Державного  навчального  закладу «Шахтарський  професійний  ліцей  сфери  послуг»

 

№ з/п

Назва професії

Всього учнів

Здали ДКА

За результатами ДКА, з них:

2012/2013

2013/2014

2012/2013

2013/2014

початковий

середній

достатній

високий

2012/2013

2013/2014

2012/2013

2013/2014

2012/2013

2013/2014

2012/2013

2013/2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 1.  

Контролер  ощадного  банку,  оператор. Оператор  комп’ютерного  набору

 

29

19

29

17/89,5

-

-

4/13,8

1/5,9

19/65,5

11/64,7

6/20,7

5/29,4

 1.  

Перукар (перукар -  модельєр),  манікюрник

 

30

25

30

25/100

-

-

-

-

18/60,0

20/89,0

12/40,0

5/20,0

 1.  

Електрогазозварник. Контролер  зварювальних  робіт

 

30

18

30

18/100

-

-

12/40,0

-

14/46,7

11/61,1

4/13,3

7/38,9

 1.  

Кухар,  кондитер

 

27

22

27

22/100

-

-

6/22,2

4/18,2

10/37,0

11/50,0

11/40,7

7/31,8

 1.  

Художник  мініатюрного  живопису. Декоратор  вітрин

 

27

14

27

14/100

-

-

8/29,6

2/14,3

12/44,4

5/35,7

7/25,9

7/50,0

 1.  

Продавець  продовольчих  товарів. Оператор  комп’ютерного  набору

 

29

23

29

23/100

-

-

-

-

17/58,6

14/60,9

12/41,4

9/39,1

 1.  

Електрогазозварник

 

-

26

-

23/85,2

-

-

-

6/26,1

-

12/52,2

-

5/21,7

 1.  

Штукатур

 

11

-

11

-

-

-

9/81,8

-

2/18,2

-

-

-

Разом

 

183

147

183/100

142/96,6

-

-

939/21,3

13/9,2

92/50,3

84/59,2

52/28,4

45/31,7

 

 

Назва професії

Отримали диплом з відзнакою

Отримали свідоцтво (відрахування за ПА)

Отримали довідку

2012/2013

2013/2014

2012/2013

2013/2014

2012/2013

2013/2014

15

16

17

18

19

20

2

 

 

 

 

 

 

Контролер  ощадного  банку,  оператор. Оператор  комп’ютерного  набору

1/3,4

2/12,0

-

-

-

-

Перукар (перукар -  модельєр),  манікюрник

1/3,3

1/4,0

-

-

-

-

Електрогазозварник. Контролер  зварювальних  робіт.

-

-

3/10,0

-

-

-

Кухар,  кондитер

-

3/13,6

4/14,8

4/18,2

-

-

Художник  мініатюрного  живопису. Декоратор  вітрин.

3/11,1

-

4/14,8

3/21,4

-

-

Продавець  продовольчих  товарів. Оператор  комп’ютерного  набору.

2/7,0

-

-

-

-

-

Електрогазозварник

-

1/4,3

-

1/4,3

-

-

Штукатур

-

-

-

-

-

-

Разом

7/6,2

7/8,5

11/13,2

8/14,6

-

-

 

Директор ДНЗ ШПЛСП                                                                Л.А.Фірсова

 

 

.


Профориентационный квест «Выбери профессию»

20 апреля 2018 года в ГПОУ «Шахтерский ПЛСУ» состоялся профориентационный квест «Выбери профессию» для выпускников школ города.

В ходе квеста была проведена экскурсия по кабинетам и лабораториям лицея, где ребята познакомились с профессиями, приняли участие в играх, выполняли интересные задания.


Труд несовершеннолетних граждан - под защитой государства

05.12 2017 года в ГПОУ «Шахтерский ПЛСУ» состоится встреча студентов с представителями Государственной инспекции и специалистами отдела по делам семьи и детей администрации города Шахтерска по вопросам соблюдения законодательства о труде в ДНР.

На данной встрече были рассмотрены такие вопросы:

· Труд несовершеннолетних граждан - под защитой государства;

· Права и гарантии несовершеннолетних граждан при реализации права на труд

#журавлиДонбасса


С праздником 1 сентября